Disclaimer

Disclaimer voor itskihealingpraktijk.nl

Its Ki Healingpraktijk (Kamer van Koophandel: 65191552), verleent u hierbij toegang tot itskihealingpraktijk.nl en en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Its Ki Healingpraktijk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Its Ki Healingpraktijk spant zich in om de inhoud van itskihealingpraktijk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op itskihealingpraktijk.nl aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De aangeboden informatie teksten, afbeeldingen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Its Ki Healingpraktijk.
In het bijzonder zijn alle prijzen op itskihealingpraktijk.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op itskihealingpraktijk.nl opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan Its Ki Healingpraktijk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ook aanvaardt Its Ki Healingpraktijk geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan. Externe site hebben een eigen disclaimer waarna Its Ki Healingpraktijk bij deze verwijst.

Copyright en Auteursrechten

Copyright betekent dat alle rechten van intellectuele eigendom betreffende informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen liggen bij ©Its Ki Healingpraktijk.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie, teksten, afbeeldingen, foto's en materialen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke én schriftelijke toestemming van ©Its Ki Healingpraktijk.

Dit geldt altijd, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht waarbij bron vermelding verplicht is).

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.