Waarom een gesprek met dieren?

Op deze pagina beantwoord ik de vraag 'Waarom een gesprek met dieren?'.
Maar ik geef ook antwoord op andere vragen als:

 • Wat is een gesprek met dieren?
 • Wanneer vraag je een gesprek met dieren aan?
 • Welke inzichten geeft een gesprek met dieren?
 • Wanneer is het een aanvulling op een dierenartsconsult?
 • Waarom een gesprek én healing voor dieren?
Waarom een gesprek met dieren?

Wat is een gesprek met dieren?

Een gesprek met een dier is communiceren via telepathisch contact*; of wel via intuïtie communiceren met een dier.

Door op de juiste wijze en met respect contact te maken met de energie van een dier, kan ik communiceren met jouw dier. Via deze weg kan ik een dier vragen stellen en ben ik in staat om de antwoorden te ontvangen. Hiervoor heb ik een foto nodig van een dier en zijn of haar naam.

Als eigenaar krijg je een beter beeld van wat er in het hoofd, het lijf en de wereld van het dier omgaat. Een gesprek met een dier is vaak verhelderend en versterkt de band tussen mens en dier. Dieren zijn heel blij als zij hun zegje mogen doen.

Waarom een gesprek met dieren?

Door in gesprek te gaan met je dier verkrijg je inzichten in de gedachten, emoties of fysieke problemen van jouw dier. Wanneer je weet waarom een dier bepaalde (ongewenste) manieren / gedragingen heeft, kun je helpen de situatie te verbeteren.

Belangrijker nog is dat het dier zijn of haar zegje kan doen. Dieren zijn hier ontzettend blij mee, want ook zij willen gehoord worden. Een gesprek met een dier is al een eerste stap in het verbeteren van jullie band, in de verwerking van gebeurtenissen of het oplossen van een probleem. Net zoals mensen hebben dieren soms ook alleen maar een luisterend oor nodig.

Wanneer vraag ik een gesprek met dieren aan?

Bijvoorbeeld wanneer je:

 • Je band met je dier wilt versterken.
 • Benieuwd bent wat jouw dier jou te vertellen heeft.
 • Erachter wilt komen waarom jouw dier ongewenst gedrag vertoont; is jouw dier het ergens niet mee eens,
  heeft deze onopgemerkte pijnen of problemen.
 • Je dier wilt voorbereiden op een veranderende situatie als verhuizing, gezinsuitbreiding of
  een bezoek aan de dierenarts (of operatie).
 • Eraan twijfelt of jouw dier nog genoeg levensvreugde heeft om door te leven; bijvoorbeeld na een ongeluk,
  bij chronische ziekte of ouderdomsklachten.
 • Je dier wilt helpen over angsten heen te komen of traumatische ervaringen te verwerken.
 • Zelf ook met dieren communiceert, maar het lastig vind om met je eigen dieren over bepaalde onderwerpen
  te communiceren. Je kunt bevooroordeeld zijn omdat je zelf al stukken invult of dingen niet wilt zien
  omdat het je eigen dieren betreft.

Welke inzichten geeft een gesprek met dieren?

Een gesprek met een dier geeft inzicht in o.a.:

 • Hoe jouw dier jullie relatie ziet
 • Wat een dier jou heel graag wil vertellen (bijvoorbeeld wat hij of zij fijn vindt of wat hij of zij graag anders zou willen zien)
 • Waarom een dier ongewenst gedrag vertoont, waar het dier boos om is en wat je eraan kunt doen om dit te veranderen
 • Waar het dier fysieke pijn of ongemakken ervaart (dit is vooral handig wanneer je er na zoveel dierenartsenbezoeken niet achter bent gekomen wat jouw dier mankeert, zo kan er gericht gezocht en behandeld worden)
 • Hoe een dier denkt over het verblijf in een pension of verzorging door derden.
 • Je kunt het dier ook informeren over een naderende verhuizing of de komst van een nieuwe huisgenoot en het dier op zijn of haar gemak stellen hierover.
 • Hoe jouw dier tegen het leven aankijkt met de beperkingen die hij of zij ervaart door ziekte of ouderdom. Is er nog genoeg vreugde bij jouw dier om verder te willen?
 • Angsten die jouw dier ervaart, eventueel waar deze vandaan komen en hoe je hem of haar kunt helpen over deze angsten heen te komen.
 • In het voor jou onbekende verleden van jouw huisdier.
 • Een objectief beeld van wat jouw dier te melden heeft.

Dit zijn de meest voorkomende aanleidingen om een gesprek met een dier aan te vragen.

Wanneer is het een aanvulling op een dierenartsconsult?

Een gesprek met een dier kan ook nuttig zijn wanneer er bij de dierenarts geen directe oorzaak gevonden kan worden waardoor het dier zich niet lekker voelt of waarom het dier zich anders gedraagt, ondanks behandelingen door de arts. We kunnen dan aan het dier zelf vragen wat hem of haar dwars zit. Hier kunnen hele verrassende antwoorden uitkomen. Niet alleen fysieke pijn die nog niet is opgemerkt door de dierenarts kan aan het licht komen, maar ook veranderingen in de thuissituatie van het dier kunnen gedragsproblemen veroorzaken.

Let op:

Dieren zeggen waar het op staat en wanneer zij niet tevreden zijn, laten zij dit dan ook luid en duidelijk weten. Dieren zijn kritisch en dat kan soms hard aankomen wanneer je een ander beeld hebt dan jouw dier.

Ga naar consult Gesprek met dieren

Waarom een gesprek én healing voor dieren?

Wanneer je een gesprek met jouw dier aanvraagt omdat het beestje zich anders gedraagt dan normaal, heeft jouw dier op dat moment vaak last van een bepaalde vorm van stress. Een healing geeft hierbij verlichting en vermindert de stress die jouw dier ervaart. Daarom bied ik ook een combinatie gesprek en healing voor dieren aan: een gesprek met en een healing voor jouw dier.

Aanvullende informatie nodig?

Voor aanvullende informatie vul het contactformulier in, mail naar info@itskihealingpraktijk.nl of bel 06-23728297.

Mag ik jouw dier ont-moeten?

 

* Onder telepathie verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Het wordt wel het "zesde zintuig" genoemd.